Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội69.80070.520
Hồ Chí Minh69.80070.500
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,220.00  23,250.00  23,530.00
  EUR  23,475.21  23,712.34  24,789.85
  GBP  27,818.84  28,099.84  29,005.24
  HKD  2,904.82  2,934.16  3,028.70
  JPY  171.29  173.02  181.34
  CHF  24,182.46  24,426.72  25,213.77
  AUD  16,132.51  16,295.47  16,820.52
  CAD  17,838.77  18,018.96  18,599.54
  SGD  16,630.95  16,798.94  17,340.21
  THB  585.80  650.89  675.90